Tập đoàn Hóa chất VN: Thưởng "nóng" 270 triệu đồng cho NLĐ trực tiếp sản xuất trong những ngày Tết