Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tập đoàn Dệt May Việt Nam: Dây dưa chi trả 11,58 tỉ đồng quỹ phúc lợi cho công nhân