Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ đồng bào lũ lụt tỉnh Yên Bái 1,5 tỉ đồng

Đồng chí Trần Sỹ Thanh thay mặt CBCNVCLĐ PVN trao tặng tỉnh Yên Bái số tiền 1,5 tỉ đồng. Ảnh: PV
Đồng chí Trần Sỹ Thanh thay mặt CBCNVCLĐ PVN trao tặng tỉnh Yên Bái số tiền 1,5 tỉ đồng. Ảnh: PV
Đồng chí Trần Sỹ Thanh thay mặt CBCNVCLĐ PVN trao tặng tỉnh Yên Bái số tiền 1,5 tỉ đồng. Ảnh: PV
Lên top