Tạp chí Lao động và Công đoàn kỷ niệm 90 năm ngày ra số báo đầu tiên

Đồng chí Nguyễn Đình Khang (phải) trao bức trướng cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn. Ảnh: Đ.P
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (phải) trao bức trướng cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn. Ảnh: Đ.P
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (phải) trao bức trướng cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn. Ảnh: Đ.P
Lên top