Tăng cường cải cách thủ tục hành chính:

Tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế

Tham gia bảo hiểm y tế, người dân sẽ được giảm nhiều chi phí trong trường hợp mắc bệnh. Ảnh: H.A
Tham gia bảo hiểm y tế, người dân sẽ được giảm nhiều chi phí trong trường hợp mắc bệnh. Ảnh: H.A
Tham gia bảo hiểm y tế, người dân sẽ được giảm nhiều chi phí trong trường hợp mắc bệnh. Ảnh: H.A
Lên top