Tạo thêm động lực trồng người từ nhà Mái ấm Công đoàn

CĐCS Trường Tiểu học Đông Hòa 3 (xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) trao quà mừng nhà mới cho đoàn viên Huỳnh Văn Yêm. Ảnh: Lục Tùng
CĐCS Trường Tiểu học Đông Hòa 3 (xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) trao quà mừng nhà mới cho đoàn viên Huỳnh Văn Yêm. Ảnh: Lục Tùng
CĐCS Trường Tiểu học Đông Hòa 3 (xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) trao quà mừng nhà mới cho đoàn viên Huỳnh Văn Yêm. Ảnh: Lục Tùng
Lên top