CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM:

Tạo sự ổn định trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 5 từ phải sang) tặng quà CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: THUỲ LINH
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 5 từ phải sang) tặng quà CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: THUỲ LINH
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 5 từ phải sang) tặng quà CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: THUỲ LINH
Lên top