Tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động

Lễ Khởi động tiểu dự án “Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động”. Ảnh: Hải Anh
Lễ Khởi động tiểu dự án “Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động”. Ảnh: Hải Anh
Lễ Khởi động tiểu dự án “Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động”. Ảnh: Hải Anh
Lên top