Tuyên dương 90 cấp ủy viên là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Tạo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp

Anh Hà Minh Vương (thứ 5, từ phải sang) trao thưởng tới các đoàn viên công ty có con học giỏi.
Anh Hà Minh Vương (thứ 5, từ phải sang) trao thưởng tới các đoàn viên công ty có con học giỏi.
Anh Hà Minh Vương (thứ 5, từ phải sang) trao thưởng tới các đoàn viên công ty có con học giỏi.
Lên top