Tạo mọi điều kiện để sớm xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao cờ thi đua Tổng LĐLĐ cho CĐCS có thành tích xuất sắc tại Đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao cờ thi đua Tổng LĐLĐ cho CĐCS có thành tích xuất sắc tại Đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao cờ thi đua Tổng LĐLĐ cho CĐCS có thành tích xuất sắc tại Đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Lên top