Thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp:

Tạo mặt bằng chung về quyền lợi cho người lao động

Buổi ký kết thỏa ước lao động nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương. Ảnh: PV
Buổi ký kết thỏa ước lao động nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương. Ảnh: PV
Buổi ký kết thỏa ước lao động nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương. Ảnh: PV
Lên top