PHONG TRÀO “4 XIN” VÀ “4 LUÔN”:

Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, văn minh

Nhân viên Giải đáp thông tin Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài luôn tươi cười khi hướng dẫn hành khách làm thủ tục. Ảnh: QUỐC THẾ
Nhân viên Giải đáp thông tin Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài luôn tươi cười khi hướng dẫn hành khách làm thủ tục. Ảnh: QUỐC THẾ
Nhân viên Giải đáp thông tin Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài luôn tươi cười khi hướng dẫn hành khách làm thủ tục. Ảnh: QUỐC THẾ
Lên top