CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM:

Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động chăm sóc, giáo dục con em

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao phần thưởng cho con CBCNV trong ngành học giỏi. Ảnh: N.H
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao phần thưởng cho con CBCNV trong ngành học giỏi. Ảnh: N.H
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao phần thưởng cho con CBCNV trong ngành học giỏi. Ảnh: N.H
Lên top