Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020:

Tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên Công đoàn

Động viên các thí sinh trước giờ vào thi thợ giỏi ngành cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020. Ảnh: Hải Anh
Động viên các thí sinh trước giờ vào thi thợ giỏi ngành cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020. Ảnh: Hải Anh
Động viên các thí sinh trước giờ vào thi thợ giỏi ngành cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020. Ảnh: Hải Anh
Lên top