Tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ công đoàn đi học

Một hoạt động của Công đoàn có sự tham gia của chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế. Ảnh: Hải Anh
Một hoạt động của Công đoàn có sự tham gia của chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế. Ảnh: Hải Anh
Một hoạt động của Công đoàn có sự tham gia của chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế. Ảnh: Hải Anh
Lên top