Tạo điều kiện thuận lợi nhất để TDTU trở thành hình mẫu cho các cơ sở giáo dục đại học

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (giữa) trao kỷ niệm chương cho các nguyên cán bộ lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và thầy, cô giáo gắn bó lâu năm với TDTU. Ảnh NAM DƯƠNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (giữa) trao kỷ niệm chương cho các nguyên cán bộ lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và thầy, cô giáo gắn bó lâu năm với TDTU. Ảnh NAM DƯƠNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (giữa) trao kỷ niệm chương cho các nguyên cán bộ lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và thầy, cô giáo gắn bó lâu năm với TDTU. Ảnh NAM DƯƠNG
Lên top