Tạo áp lực để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Người lao động luôn muốn được giảm giờ làm, tăng thu nhập để họ có thể phục hồi sức khỏe, dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình... Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Người lao động luôn muốn được giảm giờ làm, tăng thu nhập để họ có thể phục hồi sức khỏe, dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình... Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Người lao động luôn muốn được giảm giờ làm, tăng thu nhập để họ có thể phục hồi sức khỏe, dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình... Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Lên top