Tặng “Triệu túi an sinh” cho bà con vùng dịch COVID-19

Trao túi quà cho bà con khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
Trao túi quà cho bà con khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
Trao túi quà cho bà con khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: PĐ.
Lên top