Tặng tiền, lo thực phẩm để giữ công nhân trong mùa dịch

Tặng nhu yếu phẩm cho công nhân Công ty CP Taekwang Vina. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tặng nhu yếu phẩm cho công nhân Công ty CP Taekwang Vina. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tặng nhu yếu phẩm cho công nhân Công ty CP Taekwang Vina. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top