Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam:

Tặng tiền giải thưởng Nguyễn Văn Linh đến Quỹ TLV Lao Động

Lên top