Tăng tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong các hợp tác xã

Lãnh đạo BHXH Khánh Hòa và Liên minh Hợp tác xã ký kết chương trình phối hợp tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm liên quan trên địa bàn. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo BHXH Khánh Hòa và Liên minh Hợp tác xã ký kết chương trình phối hợp tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm liên quan trên địa bàn. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo BHXH Khánh Hòa và Liên minh Hợp tác xã ký kết chương trình phối hợp tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm liên quan trên địa bàn. Ảnh: Phương Linh
Lên top