Tặng thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Đại diện EVNHCMC tặng biển tượng trưng các thiết bị y tế trao tặng Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 12. Ảnh: Nam Dương
Đại diện EVNHCMC tặng biển tượng trưng các thiết bị y tế trao tặng Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 12. Ảnh: Nam Dương
Đại diện EVNHCMC tặng biển tượng trưng các thiết bị y tế trao tặng Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 số 12. Ảnh: Nam Dương
Lên top