Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tặng thiết bị đồ chơi ngoài trời cho trường mầm non giữ con công nhân