Tặng sữa cho con công nhân tại Đồng Nai: Hàng chục ngàn con công nhân được chăm lo

Hàng ngàn công nhân và con công nhân tham gia chương trình hỗ trợ sữa tại Đồng Nai. Ảnh: H.A.C
Hàng ngàn công nhân và con công nhân tham gia chương trình hỗ trợ sữa tại Đồng Nai. Ảnh: H.A.C
Hàng ngàn công nhân và con công nhân tham gia chương trình hỗ trợ sữa tại Đồng Nai. Ảnh: H.A.C
Lên top