Tặng quà và trao cơ hội việc làm cho người dân vùng lũ miền Trung

Tặng quà cho người dân xã Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Tặng quà cho người dân xã Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Tặng quà cho người dân xã Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
Lên top