Tặng quà Trung thu cho học sinh Làng trẻ SOS Vinh

Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà các em học sinh tại Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: HĐ
Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà các em học sinh tại Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: HĐ
Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà các em học sinh tại Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: HĐ
Lên top