Tặng quà Tết cho người nghèo

Ông Đặng Hữu Phát, Chủ tịch CĐ Công ty (người mặt áo trắng đứng hàng phía sau) trao quà Tết cho người nghèo. Ảnh: Thái Bình
Ông Đặng Hữu Phát, Chủ tịch CĐ Công ty (người mặt áo trắng đứng hàng phía sau) trao quà Tết cho người nghèo. Ảnh: Thái Bình
Ông Đặng Hữu Phát, Chủ tịch CĐ Công ty (người mặt áo trắng đứng hàng phía sau) trao quà Tết cho người nghèo. Ảnh: Thái Bình
Lên top