Tặng quà Quỹ Tấm lòng Vàng cho 30 công nhân ngành chè ngày 27 Tết

Ông Phú Văn Lĩnh- Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An trao quà Quỹ Tấm lòng Vàng cho công nhân. Ảnh: Phúc Đông
Ông Phú Văn Lĩnh- Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An trao quà Quỹ Tấm lòng Vàng cho công nhân. Ảnh: Phúc Đông
Ông Phú Văn Lĩnh- Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An trao quà Quỹ Tấm lòng Vàng cho công nhân. Ảnh: Phúc Đông
Lên top