CÔNG ĐOÀN TCTY HÀNG HẢI VIỆT NAM:

Tặng quà con đoàn viên bị nhiễm dioxin

Đồng chí Lê Phan Linh trao 18 suất quà hỗ trợ các gia đình có các cháu bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, bị dị tật bẩm sinh. Ảnh: CĐ TCty Hàng Hải.
Đồng chí Lê Phan Linh trao 18 suất quà hỗ trợ các gia đình có các cháu bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, bị dị tật bẩm sinh. Ảnh: CĐ TCty Hàng Hải.
Đồng chí Lê Phan Linh trao 18 suất quà hỗ trợ các gia đình có các cháu bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, bị dị tật bẩm sinh. Ảnh: CĐ TCty Hàng Hải.
Lên top