Tặng quà cho người lao động khó khăn ở các khu công nghiệp Bình Định

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định Lê Từ Bình tặng quà cho người lao động khó khăn ở Khu Kinh tế Nhơn Hội.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định Lê Từ Bình tặng quà cho người lao động khó khăn ở Khu Kinh tế Nhơn Hội.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định Lê Từ Bình tặng quà cho người lao động khó khăn ở Khu Kinh tế Nhơn Hội.
Lên top