Tặng quà cho con các liệt sĩ hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3

Thượng tá Lê Văn Nhung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế trao quà cho con liệt sĩ Tôn Thất Bảo Phúc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ ở Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: L. Sáu.
Thượng tá Lê Văn Nhung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế trao quà cho con liệt sĩ Tôn Thất Bảo Phúc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ ở Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: L. Sáu.
Thượng tá Lê Văn Nhung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế trao quà cho con liệt sĩ Tôn Thất Bảo Phúc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ ở Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: L. Sáu.
Lên top