LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top