CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình:

Tặng quà cho CNLĐ bị mất việc do dịch COVID-19

Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quà cho CNLĐ bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quà cho CNLĐ bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình trao quà cho CNLĐ bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top