Tặng quà cho cán bộ, bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tiền cho đơn vị làm công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: HT.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tiền cho đơn vị làm công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: HT.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tiền cho đơn vị làm công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: HT.
Lên top