CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - KHU KINH TẾ KHÁNH HÒA:

Tặng quà cho 71 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lên top