Tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt biên giới đang phòng dịch

Đoàn công tác thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng, chống dịch nơi tuyến biên giới. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đoàn công tác thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng, chống dịch nơi tuyến biên giới. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Đoàn công tác thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng, chống dịch nơi tuyến biên giới. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top