Tăng người nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân

Người dân đến rút lương hưu tại cây ATM. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân đến rút lương hưu tại cây ATM. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân đến rút lương hưu tại cây ATM. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top