Tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm, thêm thời gian cho gia đình

Số ngày nghỉ của công nhân Việt Nam vẫn ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Số ngày nghỉ của công nhân Việt Nam vẫn ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Số ngày nghỉ của công nhân Việt Nam vẫn ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top