Vai trò công đoàn trong cải cách hành chính và tăng năng suất lao động (Kỳ 2):

Tăng năng suất từ cải cách hành chính

Công nhân Cty CP Kim khí Thăng Long trong giờ sản xuất. Ảnh: Xuân Trường
Công nhân Cty CP Kim khí Thăng Long trong giờ sản xuất. Ảnh: Xuân Trường