GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI):

Tăng năng suất lao động chứ không phải tăng ca để có thêm thu nhập

Đề xuất không tăng tuồi nghỉ hưu với công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Ảnh: NAM DƯƠNG
Đề xuất không tăng tuồi nghỉ hưu với công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Ảnh: NAM DƯƠNG
Đề xuất không tăng tuồi nghỉ hưu với công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top