UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG:

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 4 nhóm đối tượng

Khám chữa bệnh BHYT tại tuyến cơ sở. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Khám chữa bệnh BHYT tại tuyến cơ sở. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Khám chữa bệnh BHYT tại tuyến cơ sở. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Lên top