Tặng máy tính cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Lễ trao tặng. Ảnh: H.Nội
Lễ trao tặng. Ảnh: H.Nội
Lễ trao tặng. Ảnh: H.Nội
Lên top