Tặng “Mái ấm Công đoàn” cho gần 360 đoàn viên

Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thanh Diện, Công ty Điện lực An Giang, trực thuộc EVNSPC. Ảnh Đình Hoàng.
Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thanh Diện, Công ty Điện lực An Giang, trực thuộc EVNSPC. Ảnh Đình Hoàng.
Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thanh Diện, Công ty Điện lực An Giang, trực thuộc EVNSPC. Ảnh Đình Hoàng.
Lên top