Tặng lương thực và vật tư y tế cho lực lượng vũ trang nước bạn Lào

Đại diện Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế và các đơn vị tặng lương thực và vật tư y tế cho lực lượng vũ trang tỉnh Sê Kông (nước bạn Lào). Ảnh: Võ Tiến.
Đại diện Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế và các đơn vị tặng lương thực và vật tư y tế cho lực lượng vũ trang tỉnh Sê Kông (nước bạn Lào). Ảnh: Võ Tiến.
Đại diện Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế và các đơn vị tặng lương thực và vật tư y tế cho lực lượng vũ trang tỉnh Sê Kông (nước bạn Lào). Ảnh: Võ Tiến.
Lên top