Tăng lương cơ sở từ 1.7.2018: Tính phụ cấp như thế nào?

Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn cũng là đối tượng tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2018. ảnh: Lê Toàn
Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn cũng là đối tượng tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2018. ảnh: Lê Toàn
Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn cũng là đối tượng tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2018. ảnh: Lê Toàn
Lên top