Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Tặng khẩu trang, nước rửa tay cho tổ giám sát cộng đồng phòng dịch COVID-19

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao khẩu trang, nước rửa tay khô tặng Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 quận Hải An. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao khẩu trang, nước rửa tay khô tặng Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 quận Hải An. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao khẩu trang, nước rửa tay khô tặng Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 quận Hải An. Ảnh Mai Dung
Lên top