Tặng hơn 400 suất quà tại Chương trình "Vui tết Trung thu"

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” cho các em học sinh Trường Tiểu học Phú Mỹ 2. Ảnh: ĐHSP.
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” cho các em học sinh Trường Tiểu học Phú Mỹ 2. Ảnh: ĐHSP.
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” cho các em học sinh Trường Tiểu học Phú Mỹ 2. Ảnh: ĐHSP.
Lên top