Tặng hơn 2,6 tỉ đồng trang thiết bị y tế cho các bệnh viện chữa COVID-19

Đại diện EVNHCMC trao tượng trưng tặng các trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Nam Dương
Đại diện EVNHCMC trao tượng trưng tặng các trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Nam Dương
Đại diện EVNHCMC trao tượng trưng tặng các trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Nam Dương
Lên top