Tăng giờ làm thêm, tăng tuổi nghỉ hưu là rất khổ cho người lao động

Ông Nguyễn Văn Phê, Chủ tịch CĐ Cty Domex không đồng ý với việc tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Phê, Chủ tịch CĐ Cty Domex không đồng ý với việc tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Phê, Chủ tịch CĐ Cty Domex không đồng ý với việc tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh Nam Dương
Lên top