Tăng giờ làm thêm lên tối đa 400 giờ/năm: Đảm bảo tiền lương thêm giờ tăng theo lũy tiến

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top